Dienst

Wilt u als ondernemer ook uw marktaandeel vergroten door middel van omzet vanuit de overheid?

Zaken doen met de overheid vergt een diepgaande kennis over de overheid en de manier waarop de overheid ‘zaken’ doet. De overheid is verplicht om opdrachten boven een drempelbedrag middels een Europese aanbesteding aan te besteden.  Veel ondernemingen hebben onvoldoende kennis of capaciteit om winnend in te schrijven op EU aanbestedingen. 

BID services is uw partner om ICT gerelateerde EU aanbestedingen te winnen. BID services kent de overheid, lobbyt binnen haar netwerk, volgt de aanbestedingskalender, toetst de aanbestedingsdocumenten, schrijft de teksten, analyseert het kostenmodel en voeren een quality assurance uit of het BID voldoet aan alle gestelde eisen. Alle activiteiten gericht op het winnen van de opdracht.

Om optimaal te kunnen presteren gaan wij graag langere termijn partnerships aan. Zodra u onze partner bent, verbinden wij ons voor het betreffende segment exclusief aan uw onderneming.